ข่าวการศึกษาอาเซียน วันนี้

นำทาง “บิ๊กตู่”ใช้ม.44ให้เอกชนดูแลโรงเรียนรัฐ

ประธานคณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาเล่าเรียนภาคประชาชน แนะแนวนายกฯใช้ม.44 ตรากฎหมายการดำเนินการโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชน หากว่าไม่ใช้โครงการพับบลิค สกูล เป็นได้แค่นโยบายลอยลม ปัจจุบันนี้ (13 พ.ย.) ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานคณะมนตรีปฏิรูปการเล่าเรียนภาคประชาชน กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมกับภาคเอกชน ดำเนินโครงการพับบลิค สกูล (Public School) นั้น ตนเห็นด้วย ซึ่งการบริหารงานแบบนี้หลายประเทศทำพร้อมกับขจัดปัญหาต่างๆได้เยอะ

แต่เชื่อว่าประเทศไทยทำไม่ได้ เพราะว่าหน่วยงานต้นสังกัดของสถานที่เรียน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมด้วย สำนักงานสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนนอกระบบและการเล่าเรียนตามอัธยาศัย (กศน.)จะไม่ยอมปล่อย เห็นได้จากที่ผ่านมา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 มอบโอกาสให้สังคม ชุมชนมาร่วมจัดการศึกษาเล่าเรียน แต่หน่วยงานต้นสังกัด ก็จะมีการกำหนดระเบียบต่างๆจนไม่สามารถปฏิบัติการได้ “นายกฯมีเจตนาดี พูดดี แต่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนศธ.

เพราะฉะนั้น ผมจึงคิดว่าทำไม่ได้ ยกเว้นมีการกำหนดโทษว่าถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษฐานละเว้นการดำเนินงานตามมาตรา 157 ที่สำคัญจะต้องมีการออก พ.ร.บ.ว่าด้วยการปกครองโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชนขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมกับมีการกำหนดรายละเอียดว่าใครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำเนินการ การตรวจนับ การพิจารณาจะทำเช่นใด อาจารย์ในโรงเรียนที่มีอยู่เดิมจะไปไหน ตลอดจนการใช้งบที่ให้แบบเป็นก้อน เนื่องจากการยกอะไรของรัฐให้เอกชนเข้ามาดำเนินการต้องออกเป็นข้อบังคับ เงินรัฐจะใช้แค่บาทเดียว ก็ต้องมีระเบียบพร้อมกับกฎหมายรองถ้าไม่มี คงไม่มีใครกล้าเอาหัวเข้ามาเสี่ยง พร้อมด้วยเรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงนโยบายรายวันที่เกิดมาแล้วก็ตายเหมือนหลายๆนโยบายที่ทำไม่ได้จริง”

ดร.รุ่ง บอกพร้อมด้วยว่า ถ้าหาก พล.อ.ประยุทธ์ ประสงค์เริ่มดำเนินโครงการพับบลิค สกูล นำร่องจำนวน 77 แห่งโดยทันทีทันใดในปีการศึกษา2561 นายกฯต้องใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) บัญญัติกฎหมายการบริหารโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชนขึ้นมา

ข่าวการศึกษาอาเซียน วันนี้