สทศ.จัดสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 โดยรวมการสอบเรียบร้อยดี

สทศ.จัดสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 โดยรวมการสอบเรียบร้อยดี

สทศ.จัดสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 โดยรวมการสอบเรียบร้อยดี “หมออุดม”ย้ำข้อสอบโอเน็ตต้องมีเกณฑ์สากล เน้นคิด พินิจพิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ “สัมพันธ์”เชื่อมั่นโปแกรมตรวจอัตนัยต้อง100เปอร์เซ็นต์ วันนี้( 3 ก.พ. ) ศ.นพ. อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ให้บอกภายหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบสถานศึกษาสามเสนนอก ซึ่งสถาบันประลองทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้จัดลองเชิงทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนป. 6กับม.3 พร้อมกันทั่วประเทศ โดย ศ.นพ.อุดม บอกว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบเห็นว่าภาพรวมเรียบร้อยดี ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องของข้อสอบโอเน็ตจะต้องเป็นมาตรฐานระดับสากล ตัวอย่างเช่น ข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือพิซา ซึ่งสทศ.ก็กำลังปฏิบัติการอยู่ ขณะเดียวกันในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังมอบให้สถาบันส่งเสริมการอบรมวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบการออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมกับวิชาวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนทุกระดับชั้น

นอกจากนี้ตนย้ำการออกข้อสอบจะต้องถูกต้อง แม่นยำ ถูกต้องพร้อมด้วยไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับนักเรียน รวมถึงต้องเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วัดความชำนาญของเด็กได้จริง ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.จัดสอบโอเน็ตนักเรียนป.6 โดยสอบวันที่ 3 ก.พ. สอบ4 วิชา ตัวอย่างเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งวิทยาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน ประกาศผลสอบวันที่ 25 มี.ค. 2561 ส่วนนักเรียนม.3 สอบวันที่ 3 – 4 ก.พ. สอบ4 วิชาเช่นเดียวกัน มีผู้มีสิทธิ์สอบ 697,236คน ประกาศผลสอบวันที่ 26 มี.ค. 2561ซึ่งประกาศผลทางเว็บ สทศ. www.niets.or.th

ดังนี้การสอบโอเน็ตของนักเรียนป.6 วิชาภาษาไทยมีทั้งข้อสอบปรนัยพร้อมกับข้อสอบอัตนัย เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้สทศ. ได้เพิ่มศูนย์ตรวจสอบข้อสอบอัตนัยจากเดิม 3 ศูนย์ เพิ่มเป็น 4 ศูนย์ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สัมพันธ์ พูดต่อไปว่า นอกจากนี้ สทศ.ยังปฏิรูปนวัตกรรมระบบการวิเคราะห์แบบทดสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อย เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้สบาย ทันใจ ทุ่นเวลา ทุ่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30 ล้าน พร้อมด้วยผลสอบที่ได้มีความถูกต้องตรงเผง

ถึงกระนั้นก็ตามสทศ.แน่ใจในระบบการทดสอบข้อสอบอัตนัยมาก เหตุเพราะมีระบบการควบคุมคุณภาพ การสังเกตคุณภาพ พร้อมทั้งการประมาณคุณภาพของการตรวจให้มีกฏเกณฑ์ โดยจัดหลักสูตรอบรมพร้อมทั้งการประกันอาจารย์ประจำการให้เป็นนายตรวจข้อสอบอัตนัยระดับชาติที่มีคุณภาพพร้อมด้วยกฏเกณฑ์