ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์

ปลัด ศธ.เปรยคงจะใช้อิทธิพล ‘คปภ.’ ดึง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับเข้าทำราชการ

เหตุ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สั่งงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) พร้อมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันหาช่องทางกฎหมายดูแลให้ น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน กับ น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ กลับเข้าทำราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก อย่างแม่นยำ

เหตุเพราะนับว่าเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนจากคำสั่งทางบริหารของภาครัฐ และนับว่าคำสั่งบรรจุตั้งแต่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้อง แม้ภาครัฐจะทำผิด ก็จัดว่าถูกในแง่ว่ามีคำสั่งแล้ว ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่บรรจุยกขึ้นโดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีโทษ แต่ต้องไปพิจารณาว่ามูลเหตุกระตุ้น เหตุเพราะไม่เข้าใจหรือเป็นช่วงรอยต่อของการแปลงโครงสร้างการบริหารภายในภูมิภาคหรือ อย่างใด

ดังนี้ หลังจากที่ครูแอนพร้อมทั้งครูวัลย์ได้รับการเรียกบรรจุตั้งแต่งให้เป็นข้าราชการครูพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่สถานที่เรียนอุ้มผางวิทยาคม แต่อบรมสั่งสอนได้ 5 เดือน ไม่ได้รับเงินเดือน พร้อมด้วยได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งครูผู้ช่วย เพราะ กศจ.ตากไม่อนุมัติการขอแปรวิชาเอกพร้อมทั้งขอเสริมเติมตำแหน่งว่างโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พร้อมด้วยไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง เนื่องมาจากบัญชีอายุเกิน 2 ปีนั้น ขณะวันที่ 10 พฤศจิกายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการทำงานลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อให้พูดคุยยุติปัญหาโดยดูตามสภาพปัญหาที่บังเกิดจริง พร้อมกันกับคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่งตั้งขึ้น รวมทั้งจะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เข้ามามีส่วนในการรับทราบเรื่องราวนี้ด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงลึก ต่อจากนั้นจะมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หาแผนการแก้ไขปัญหาให้ครูทั้ง 2 คนได้รับการบรรจุยกขึ้นเป็นข้าราชการ ส่วนกรณีที่ว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ใครผิด พร้อมกับจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ค่อยว่ากันทีหลัง

ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์