คลอด Public School ปลดล็อกสู่นิติบุคคล

ศธ.คลอดวิธีการ Public School ปลดล็อกระเบียบปฏิบัติ

งบบริหารงานบุคคล หลักสูตร เพื่อที่จะเปิดทางให้ รร.เป็นนิติบุคคลเต็มตัว “ชัยพฤกษ์” เผยเปิดทางให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาปกครอง แต่รัฐยังเป็นเจ้าของ มีคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน วางเป้า 77 โรง เริ่มภาคเรียนที่ 1/2561 ในโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมกับกลาง รวมไปถึงวิทยาลัยอาชีวะ หารือร่วม “รมว.ศธ.” อีกครั้งอาทิตย์หน้า “นายกฯ” ย้ำกิจการงานจะต้องมีเป้าหมายที่แจ่มแจ้ง นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) พูดวันหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

เพื่อให้รับการดัดแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการทำหน้าที่อนุเคราะห์การเดินเครื่องการปฏิรูปสำหรับรองรับการเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นข้อเสนอขั้นต้นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยในส่วนที่เกี่ยวกับกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนาพร้อมกับการจัดทำนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เพื่อให้แบบพร้อมกับขบวนการบริหารจัดการโรงเรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในสมัยนี้

โดยได้มีการเสนอให้มีการจัดรูปแบบการจัดการเล่าเรียนแบบใหม่ คือ Public School ซึ่งจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลที่มีอิสระ เป็นใจให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาดูแล โดยรัฐบาลยังคงเป็นเจ้าของพร้อมด้วยมีการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาจะต้องไม่มีการแสวงหาประโยชน์ แต่จะเข้ามาสำหรับช่วยยกระดับการศึกษาชาติ