นักศึกษามหาวิทยาลัยดัง  เผยจบครูแต่ไม่ได้ใบประกาศ

นักศึกษามหาวิทยาลัยดัง เผยจบครูแต่ไม่ได้ใบประกาศ

นักศึกษามหาวิทยาลัยดังภาคอีสานหลายร้อยคน ร้องเรียนจบครูแต่กลับไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เหล่านักศึกษาเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมและต้องการให้ มหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรรวม 120 คน เสียสิทธิ์ โดยได้เปิดเผยว่าได้มาเพียงเอกสารใบอนุญาตปฎิบัติการสอนให้แทน เหตุเป็นเพราะว่า หลักสูตรที่เรียนมานั้นคุรุสภาไม่รับรอง

นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ เข้ารับการศึกษาในปี 2555 ในคณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี และในช่วงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมานั้นได้ทำการ ยื่นเรื่องเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต่อคุรุสภา ตามขั้นตอนของการเรียนการสอน แต่กลับไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอวิชาชีพครูได้ ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยดังกล่าว จะประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีการับนักศึกษาเพิ่มเติมก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ด้าน ส.อ.มนตรี ขันศรีนวล อายุ 25 ปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง มหาวิทยาลัย จะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนื่องจากเสียเวลาเรียนไปแล้วถึง 5 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาไม่รู้ได้รับรู้ปัญหานี้มาก่อน