ดร.สมศักดิ์

ดร.สมศักดิ์ ลุยปรับหลักสูตรไม่ยัดเนื้อหาให้เด็ก

แหล่งข่าวเปรย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปรับปรุงการศึกษา ซึ่งมี ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน ได้ข้อยุติเรื่องการปรับหลักสูตรการฝึกสอนนักศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการไตร่ตรองของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มติในเร็วๆนี้ ในการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรพร้อมกับการเรียนมีสถานะในรูปแบบเป็นองค์การมหาชน ปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกำหนดเป็นกรอบมาตรฐานมีผลบังคับให้หน่วยงานการเรียนในทุกสังกัดต้องประพฤติตาม ไม่เฉพาะแต่สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อย่างเดียว

เช่นนี้เนื้อหาหลักสูตรในทุกวิชาจะมุ่งเฉพาะที่สนองการเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน พร้อมทั้งไม่ให้เรียนเนื้อหาในแต่ละวิชาแบบครอบจักรวาลอีกต่อไป “ที่ผ่านมาเราให้เด็กแค่ ป.5 ต้องมาเรียนรู้เนื้อหาว่าภาษีมีกี่กลุ่ม อะไรบ้าง แล้วก็ต้องท่องจำสำหรับไปสอบ ซึ่งเด็กวัยนี้ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเลย หลังสอบไม่กี่วันก็ลืมแล้ว เพราะเช่นนั้นต่อไปเนื้อหาทุกวิชาจะต้องวางกรอบว่า เรียนแล้วต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเดียว ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการศึกษาต่อตามความชำนาญของเด็กแต่ละคนในทุกวิชาจะไม่อัดเนื้อหาบ่อยเกินเหมือนที่ผ่านมา” รองเลขาธิการสภาการศึกษาพูด

ตอนที่ครูก็ต้องปรับการสอนให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของเด็กแต่ละคน เช่นว่า เด็กในห้องเรียนทุกผู้ทุกนามไม่จำเป็นต้องเรียนสูตรคณิตศาสตร์เหมือนๆกัน บางคนอาจชำนาญวิชาศิลปะมากกว่า ก็จัดหลักสูตรการสอนเพื่อจะเพิ่มสมรรถภาพด้านศิลปะแด่เด็กคนนั้น ยิ่งกว่านั้นจะมีการส่งเสริมให้สถานที่เรียนออกหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละแห่งเองด้วย